Нашата концепция

Нашата компания промотира медикаменти по лекарско предписание, които са продукт на сериозни научни разработки

ДОВЕРИЕ

Бизнес партньорство

Ние осъществяваме медико-маркетингова дейност на високо професионално ниво, осигурявайки на нашите клиенти дългосрочно и основано на взаимно доверие партньорство.

ЕКСПЕРТНОСТ

Стабилност

С мисъл за бъдещето, Chiesi  предоставя  на клиентите си  висококачествени продукти с убеждението, че в годините напред, ще удовлетворява техните нужди чрез най-новите си постижения и високи стандарти.

КАЧЕСТВО

Chiesi продукти

Портфолиото на Chiesi  включва оригинални и генерични лекарствени продукти и медицински изделия с приложение основно в областите на респираторни и ставно мускулни заболявания, анестезия и интензивна медицина.

ПОРТФОЛИО