НАЧАЛО > Редки болести
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Терминът „редки“ се отнася до тези заболявания, засягащи ограничен брой хора под пределен праг на численост, определен в законодателството на всяка отделна държава. ЕС определя този праг на 0,05% от населението, т.е. един случай за всеки 2000 жители (в САЩ заболяване се счита за рядко, когато то е било диагностицирано при по-малко от 200,000 страдащи от общото население на страната, т.е. около 0,08%).
 
Тези заболявания създават специфични проблеми, определени от тяхната рядкост, често са хронични и понякога прогресивни, и могат да се появят при раждането или по време на детството.

На засегнатите от редки болести е трудно, както да се постави диагноза, така и да се даде информация или уведомление, за да се консултират със съответни компетентни специалисти. За болните е усложнен достъпът до ефективно лечение, социална и медицинска помощ, лечението предоставяно от конкретни болници, а също и запазването на самостоятелност, социална, професионална и гражданска интеграция.
 
 
Фокусът ни в редките болести е в областта на хематологията - в лечението на пациенти, страдащи от Таласемия Mайор - генетична болест засягаща способността на организма да произвежда нормални еритроцити. Предлагаме първият перорален хелатор, който предотвратява развитието на индуцираните от желязно обременяване сърдечно-съдови заболявания и значително намалява риска от сърдечно-съдова смърт.