Chiesi Group: растеж през 2020 г.

НАЧАЛО > Новини > Chiesi Group:...
 
Date: 11/03/2021

Парма (Италия), 9 март 2021 г. – Растежът в Chiesi - международна фармацевтична група, фокусирана върху научни изследвания, базирана в Парма, Италия с 30 дъщерни фирми по целия свят продължава,. Оборотът на компанията, който възлиза на 2 милиарда и 229 милиона евро през 2020 г., е с ръст от 11.8% в сравнение с 2019 г., говори сам по себе си.

Понастоящем в Групата работят 6,389 човека, от които 2,119 в Италия, в рамките на глобална структура, състояща се от 30 дъщерни фирми, 7 изследователски центъра, разположени в Италия, Франция, САЩ, Канада, Китай, Обединеното Кралство и Швеция, 3 производствени обекта в Италия, Франция и Бразилия, и търговско присъствие в 90 държави.

Този непрекъснат растеж е резултат от усилията на всяка една от дъщерните фирми на Chiesi по целия свят. Общият оборот на Групата се разпределя на 401 милиона евро, генерирани от Обединеното кралство, 254 милиона евро от САЩ, 262 милиона евро от Chiesi Италия, 260 милиона евро от Германия, 149 милиона евро от Франция, 126 милиона евро от Испания, както и 292 милиона евро от Зоната със среден размер в Европа и 320 милиона евро от Китай & Международна зона. Chiesi Global Rare Diseases  също допринесе за постигането на тази цел с оборот от 164 милиона евро. Това ново бизнес звено, обединяващо обекти в Парма и Бостън, Масачузетс в началото на 2020г., цели да доведе до напредък в научните изследвания и разработването на нови терапевтични решения за редки и особено редки болести.

 

Компанията създаде няколко ключови стратегически партньорства на международно ниво през 2020 г. Едно от най-важните споразумения е постигнато с Moderna, Inc, насочено към откриване, разработване и маркетинг на нови кандидат терапии за лечение на белодробна артериална хипертония (БАХ). През ноември 2020 г. бе обявено ексклузивно партньорство с Kaia Health, водеща компания в областта на дигиталните технологии в медицината, за маркетиране в Европа на дигитално приложение „Kaia Управление на ХОББ за белодробна рехабилитация при пациенти боледуващи от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

 

"Нашата мисия е да осигурим изключителни терапевтични решения и да подобрим качеството на живот на хората в световен мащаб - отбелязва Alberto Chiesi, Президент на Chiesi Group. Днес трябва да се изправим пред безпрецедентни предизвикателства, които изискват изцяло нови подходи, нови практики и нов манталитет; Ето защо, особено с оглед на сложната ситуация, с която се справяме в момента, е важно да можем да обявим, че нашата Група продължава да расте значително и насърчава иновативни научни изследвания в терапевтичните области, които са от решаващо значение за нашата работа: респираторни болести, редки болести, области, които изискват специални грижи".

Chiesi като компания притежаваща сертификатите- Benefit Company от 2018 г. и сертификат B Corp от 2019 г., продължава също  така да повишава благополучието  на хората и общностите, в които тя работи. Равенството между половете остава една от основните цели на групата: всъщност, 53% от служителите ѝ са жени, процент, който е по-висок във всички така наречени функции на персонала, където те представляват 54%, а в областта на научноизследователската и развойна дейност достигат 64%.

"2020 г. беше сложна година, която ни изправи пред редица предизвикателства, но и през която година имахме  някои важни постижения. Генерирането на оборот от 2 милиарда евро чрез постоянната ангажираност на всички хора, които са част от голямото семейство Chiesi, е цел, която си поставихме и вече успешно постигнахме - коментира Ugo di Francesco, Главен Изпълнителен Директор на Chiesi Group. Горди сме също така, че продължаваме да растем след създаването на дъщерните дружества Киези Австралия и Канада и на бизнес звеното Глобален отдел за редки болести /Global Rare Diseases Business Unit/, както и че откриваме  новия централен офис на Групата в Парма, което свидетелства за амбициите на компанията и тесните й връзки с местната общност".