Moдерна и Киези Груп установяват сътрудничество за откриване и разработване на терапевтични средства за лечение на пулмонална артериална хипертония (ПAХ) базирани на мРНК технология.

НАЧАЛО > Новини > Moдерна и...
 
Date: 06/10/2020

КЕЙМБРИДЖ, Масачузетс и Парма, Италия – 16 септември 2020 г – Moderna, Inc. (Nasdaq: MРНК), биотехнологична компания – пионер в областта на терапевтични средства и ваксини на базата на информационна (матрична) РНК (мРНК) за създаване на ново поколение лекарства за пациенти, и Chiesi Farmaceutici S.p.A. – международна изследователска фармацевтична група (Киези Груп), обявиха днес началото на сътрудничество с цел откриване и разработване на мРНК терапевтични средства за лечение на пулмонална артериална хипертония (ПАХ) – рядко заболяване, което засяга 2–5 на един милион възрастни. ПАХ е прогресивно състояние, което се характеризира с повишено налягане в белодробните артерии, съпроводено с десностранна сърдечна недостатъчност. Съществува неудовлетворена медицинска нужда от нови лекарства, които да забавят или да обърнат прогресията на заболяването при тези пациенти.

 

  Според условията на споразумението, Модерна ще ръководи усилията за откриване, като използва водещата си мРНК технология и платформи заедно с опита на Киези в областта на ПАХ. Киези Груп ще ръководи разработването и комерсиализацията в световен мащаб и ще финансира всички разходи свързани с това сътрудничество. Модерна ще получи $25 милиона предварително и ще може да получи повече от $400 милиона за разработване, основни етапи на регулаторни и търговски дейности, както и двуцифрени възнаграждения върху нетните продажби.  

 

  „Ние се вълнуваме, че започваме това сътрудничество с Киези Груп, което предоставя възможност да използваме още повече нашата мРНК технология”  каза Stephen Hoge, M.D., Президент на Модерна. “Tези нови отношения са продължение на нашия ангажимент за партньорство с компании, които имат уникален опит в областта на сериозни заболявания и които споделят нашето виждане за използване на мРНК терапевтични средства, за да се отговори на неудовлетворените нужди на пациентите.”

 

  “Киези Груп е водеща по отношение на иновациите и откриването на нови терапии за пациенти, чиито нужди от лечение не са удовлетворени,” каза Ugo Di Francesco, Главен Изпълнителен директор на Киези Груп, и споразумението с Модерна, водеща в областта на мРНК научните разработки, потвърждава нашия ангажимент да служим по-добре на пациентите и медицинските специалисти с помощта на трансформиращи решения.”

 

Информация за Модерна

 

  Moдерна използва информационната РНК (мРНК) за създаване на нов клас трансформиращи лекарствени продукти за пациентите. мРНК лекарствените продукти са предназначени да насочват клетките на организма да произвеждат вътреклетъчни, мембранни или секреторни протеини, които могат да имат терапевтични или превантивни ползи и имат потенциала да се справят с широк спектър от заболявания. Платформата на Модерна е изградена върху непрестанния напредък в областта на базисните и приложни мРНК научни разработки, технология и производство, като предоставя на Компанията способността да разработва едновременно и нови кандидати за такива лекарствени продукти. Moдерна разработва терапевтични средства и ваксини за инфекциозни болести, имуно-онкология, редки заболявания, сърдечносъдови заболявания и автоимунни и възпалителни заболявания, както самостоятелно, така и заедно със стратегически сътрудници.  

 

  С центъра си в Кеймбридж, Масачузетс, Модерна понастоящем има стратегически съюзници за научни разработки с  AstraZeneca PLC и Merck & Co., Inc., както и с Агенцията за авангардни научни изследвания в отбраната  (DARPA) – агенция към Министерството на отбраната на САЩ, Биомедицински орган за научни изследвания и разработки (BARDA) – подразделение на офиса на зам.-министъра за готовност и ответно действие (ASPR) в Министерството на САЩ на здравеопазването и здравните услуги (HHS)  и Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност (CEPI). Moдерна се определя като топ биофармацевтичен работодател от  Science за последните пет години. За да научите повече, посетете www.modernatx.com.

 

Информация за Chiesi Group

 

  Базирана в Парма, Италия, Chiesi Farmaceutici е международна изследователска фармацевтична група с 85 години опит във фармацевтичната индустрия и с глобално присъствие в 29 страни. Киези изследва, разработва и пуска на пазара иновативни лекарствени продукти за лечение на респираторни заболявания, специализирани лекарствени продукти, както и такива за редки заболявания. Нейната централна организация за развойна дейност се намира в Парма, Италия, и е интегрирана с научно-изследователски групи във Франция, САЩ, Великобритания и Швеция за разработване на предклиничните, клинични и регистрационни програми на Киези. В Киези  работят около 6 000 служители. Киези Груп е сертифицирана B-корпорация. За допълнителна информация посетете www.chiesi.com.

 

Прогнозни твърдения на Moderna

 

  Tова прессъобщение съдържа прогнозни твърдения по смисъла на Закона за реформа на частните ценни книжа от 1995 г, с поправките, включително твърдения относно сътрудничеството на Компанията с Chiesi Farmaceutici за разработване и откриване на мРНК терапевтични средства за лечение на пулмонална артериална хипертония и възможностите за потенциална комерсиализация в резултат на тези усилия. В някои случаи прогнозните твърдения могат да бъдат идентифицирани с терминология като „ще”, „може”, „би трябвало”, „би могло”, „очаква”, „възнамерява”, „планира”, „цели”, „очаква”, „вярва”, „преценява”, „прогнозира”, „потенциален”, „продължава” или отрицателната форма на тези термини или друга сравнима терминология, макар че не всички прогнозни твърдения съдържат тези думи. Прогнозните твърдения в това прессъобщение не са нито обещания, нито гаранции, и Вие не трябва да придавате ненужна тежест на тези прогнозни твърдения, защото в тях има известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори, много от които са извън контрола на Модерна и които биха могли да доведат до действителни резултати, които се отличават значително от изразените или загатнати от тези прогнозни твърдения. Тези рискове, несигурност и други фактори включват между другото, факта, че никога не е имало търговски продукт който използва мРНК технология одобрен за употреба, и другите рискове и несигурност описани под заглавие „Рискови фактори” в последния тримесечен доклад на Модерна във Формуляр 10-Q подаден до Комисията на САЩ за ценните книжа и фондовите борси (SEC) и при последващи доклади от страна на Модерна до SEC, които са налични на сайта на SEC’ на адрес www.sec.gov. Освен изискуемото по закон, Модерна отхвърля всяко намерение или отговорност за актуализиране или ревизия на прогнозни твърдения, които се съдържат в това прессъобщение в случай на нова информация, бъдещи развития или други. Тези прогнозни твърдения се основават на текущите очаквания на Модерна и се отнасят само до датата, на която са направени.