НАЧАЛО > Мениджмънт
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Мениджмънт

Маг.Фарм.Георги Кръстев
Управител
Д-р Андрей Кендеров
Маркетинг Мениджър
Д-р Пламен Денев
Meниджър Анализ на пазара
Д-р Светлана Цолова
Продуктов Мениджър
Диана Атанасова
Финансов Мениджър
Доц. Вирджиния Цанкова
Мениджър регистрации и Лекарствена безопасност