НАЧАЛО > Редки болести
 

Терминът „редки“ се отнася до тези заболявания, засягащи ограничен брой хора под пределен праг на численост, определен в законодателството на всяка отделна държава. ЕС определя този праг на 0,05% от населението, т.е. един случай за всеки 2000 жители. Тези заболявания създават специфични проблеми, определени от тяхната рядкост, често са хронични, с прогресивен ход, и могат да се проявят при раждането или по време на детството.

 

На засегнатите от редки болести понякога е трудно, да се постави диагноза. Нерядко за тях е усложнен достъпът до ефективно лечение, а също и запазването на самостоятелност, социална, професионална и гражданска интеграция.

 

През февруари 2020 г. Chiesi формира Chiesi Global Rare Diseases - нов отдел, фокусиран върху изследвания, разработване и въвеждане на лечение за засегнати от редки болести пациенти.

 

„Chiesi има дълга история на успех в откриването, разработването и внедряване на иновативни терапии за задоволяване на неудовлетворените медицински потребности на хората, живеещи с редки заболявания. В глобалния отдел за редки болести на Chiesi извеждаме това на съвсем ново ниво - преосмисляме и укрепваме усилията си за подкрепа на лица и семейства, засегнати от редки болести по целия свят “, каза Джакомо Киези, ръководител на Отдела за редки болести.

 

Chiesi въвежда лечения за алфа-манозидоза, наследствената оптична невропатия на Leber, нефропатична цистиноза. Компанията освен това развива иновативни терапии за повлияване на т.нар. лизозомна болест на натрупването. Chiesi притежава световните права за изследователска терапия, която понастоящем е във фаза 3 клинични изпитвания за потенциална промяна на хода на болестта на Фабри.

 

През  2020 г. Chiesi придобива правата за лечение на таласемия от канадската компания Apotex. Таласемия Mайор е генетична болест засягаща способността на организма да произвежда нормални еритроцити. В резултат на това тези клетки имат по-кратък живот, разрушават се по-лесно и пациентите имат нужда от непрекъснати кръвопреливания, процес водещ до натрупване на желязо в организма. За нуждите на тези хора сеосигурява първия перорален хелатор, който свързва излишното желязо и го извежда от организма, като предотвратява развитието на индуцираните от желязно обременяване сърдечно-съдови заболявания и значително намалява риска от сърдечно-съдова смърт.