НАЧАЛО > Редки болести
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Терминът „редки“ се отнася до тези заболявания, засягащи ограничен брой хора под пределен праг на численост, определен в законодателството на всяка отделна държава. ЕС определя този праг на 0,05% от населението, т.е. един случай за всеки 2000 жители. Тези заболявания създават специфични проблеми, определени от тяхната рядкост, често са хронични, с прогресивен ход, и могат да се проявят при раждането или по време на детството.

 

На засегнатите от редки болести понякога е трудно, да се постави диагноза. Нерядко за тях е усложнен достъпът до ефективно лечение, а също и запазването на самостоятелност, социална, професионална и гражданска интеграция.

 

През февруари 2020 г. Chiesi формира Chiesi Global Rare Diseases - нов отдел, фокусиран върху изследвания, разработване и въвеждане на лечение за засегнати от редки болести пациенти.

 

„Chiesi има дълга история на успех в откриването, разработването и внедряване на иновативни терапии за задоволяване на неудовлетворените медицински потребности на хората, живеещи с редки заболявания. В глобалния отдел за редки болести на Chiesi извеждаме това на съвсем ново ниво - преосмисляме и укрепваме усилията си за подкрепа на лица и семейства, засегнати от редки болести по целия свят “, каза Джакомо Киези, ръководител на Отдела за редки болести.

 

Chiesi въвежда лечения за алфа-манозидоза, наследствената оптична невропатия на Leber, нефропатична цистиноза. Компанията освен това развива иновативни терапии за повлияване на т.нар. лизозомна болест на натрупването. Chiesi притежава световните права за изследователска терапия, която понастоящем е във фаза 3 клинични изпитвания за потенциална промяна на хода на болестта на Фабри.

 

През  2020 г. Chiesi придобива правата за лечение на таласемия от канадската компания Apotex. Таласемия Mайор е генетична болест засягаща способността на организма да произвежда нормални еритроцити. В резултат на това тези клетки имат по-кратък живот, разрушават се по-лесно и пациентите имат нужда от непрекъснати кръвопреливания, процес водещ до натрупване на желязо в организма. За нуждите на тези хора сеосигурява първия перорален хелатор, който свързва излишното желязо и го извежда от организма, като предотвратява развитието на индуцираните от желязно обременяване сърдечно-съдови заболявания и значително намалява риска от сърдечно-съдова смърт.