НАЧАЛО > Контакти
 

Контактната форма по-долу се използва за комуникация с фирмата и не може да се използва за медицински въпроси или за докладване на нежелани лекарствени реакции свързани с нашите лекарствени продукти. За тази цел посетете секция ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ

Your message has been sent successfully
+
Edit Name
Edit surname
Edit email address
Invalid email
Edit phone
Authorize the processing of personal data
Edit verification code