НАЧАЛО > Privacy-SpeakUp&BeHeard > КиезиБЪЛГАРИЯ
 

Киези България е част от Chiesi Group - международна компания, фокусирана върху разработване, изследване и внедряване на иновативни фармацевтични решения целящи подобряване качеството на живот на пациентите.

 

Винаги се придържаме към корпоративните ценности в стремежа за постигане целите на Компанията, и ги прилагаме в ежедневната си работата и в отношенията със служители и партньори.

 

Желаем да бъдем разпознавани от всички заинтересовани, като Компания, която приема и насърчава прозрачно и етично поведение на всички нива, в съответствие с корпоративните норми и регламенти за социална отговорност.

 

Целта на Киези е професионален медицински диалог с клиентите за дефиниране на оптимално използване на нашите продукти.

 

Основен приоритет на Киези, освен качеството на продуктите, е и лекарствената безопасност.

 

Принципите на  Киези са  - високо професионален съвет и лоялност в отношенията,  както с клиентите, така и с партньорите. 

 

Нашият български екип, изграден от експерти в областта на медицината, маркетинга, лекарствена регулация и безопасност е фокусиран към предоставяне на маркетингова подкрепа в сферата на доболничната и болнична помощ.

 

Нашите медицински представители посещават общопрактикуващи лекари и специалисти работещи в областите: пулмология, алергология, неврология, ортопедия, ревматология, хематология и неонатология.

 

Ние осъществяваме медико-маркетингова дейност на високо професионално ниво, осигурявайки на нашите клиенти дългосрочно и основано на взаимно доверие партньорство.