НАЧАЛО > Устойчивост в отношенията с доставчиците > Ние ДЕЙСТВАМЕ – Манифест на устойчивото развитие
 

Ние ДЕЙСТВАМЕ – Манифест на устойчивото развитие

Живеем във време на големи промени. Равновесието на планетата, експлоатирана отвъд пределите й, се развива непрекъснато. Самите ние сме променили начина, по който живеем и гледаме на обществото. Най-крехките и уязвимите плащат цената: онези, които често изостават в тази забързаност към прогреса.

 В Chiesi вярваме в необходимостта да се грижим за нашата планета и за хората, които я населяват, осъзнавайки значението на взаимната солидарност и фактът, че всеки човек, както и всяко живо същество са уникални и незаменими.

Това е и поводът да желаем да подкрепяме онези, които са най-уязвими,  с помощта на висококачествена медицинска наука, която отговоря на техните потребности не само като пациенти, но и като хора.

 Желаем да популяризираме един съзнателен и различен начин на осъществяване на бизнес с позитивно въздействие в обществото и природата, с рационално използване на ресурсите, и не на последно място – със създаване на нова, устойчива хармония. Този баланс определя благополучието на всеки. За нас това е единствената истинска форма на прогрес.