НАЧАЛО > ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ
 

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

„Киези България” ЕООД подготви информацията, съдържаща се в този уебсайт въз основа на различни вътрешни и външни източници с необходимата професионална грижа. 
Информацията в настоящия уебсайт е предназначена за медицински специалисти и контакти. За повече информация се свържете с нашия екип.

 

Моля, отбележете, че ние нямаме право да даваме съвети на пациенти. Всички пациенти любезно се приканват да се обръщат към своя лекуващ лекар или фармацевт.

 

Информацията, съдържаща се в този уебсайт, не е за промоционални цели, нито представлява предложение или покана за предписване, закупуване, доставка или продажба или всяка друга сделка по отношение на продукти, отличаващи се с марката Chiesi

 

Ние не можем да гарантираме  пряко или косвено, че информацията на този уебсайт е пълна или изцяло точна. Изрично Ви уведомяваме, че тази информация може да не е актуална. По тази причина, Ви препоръчваме да анализирате информацията, преди да предприемете действия по използването й.

 

Потребителите на настоящия уебсайт и неговото съдържание автоматично приемат, че те правят това на свой собствен риск. Нито „Киези България” ЕООД, нито трети страни, участващи в дизайна, създаването или пускането на този уебсайт, не носят отговорност за загуба или щета  в резултат на достъпа до или невъзможността за достъп, използването или доверяване на информацията, съдържаща се в него.

 

Този уебсайт съдържа и връзки или препратки към уебсайтовете на трети страни. Тези връзки към уебсайтове на трети страни не означават одобрение на техните съдържания в частта на „Киези България ”ЕООД. 

„Киези България ”ЕООД не поема отговорност за съдържанието на такива уебсайтове или отговорност за загуби или щети, вследствие на използването, без значение от характера на тези съдържания. Връзки към други уебсайтове са достъпни за потребители на този уебсайт за тяхно удобство. Рискът от използване на връзките към тези уебсайтове се поема от  потребителя.

 

Chiesi си запазва правото да прегледа условията за ползване и достъп до уебсайта без предварително уведомление, като актуализира този текст.