Search results

 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
You searched for:
Results: 27
1

Респираторни заболявания

Chiesi е изцяло ангажирана с грижата за подобряване качеството на живот на хората, страдащи от респираторни заболявания - астма и ХОББ (хронична обструктивна...
2

Неонатология

Обикновено раждането се извършва между 37-та и 42-та седмица на бременността. В този период плодът е напълно оформен и развит достатъчно, за да може да се адаптира към...
3

Редки болести

Терминът „редки“ се отнася до тези заболявания, засягащи ограничен брой хора под пределен праг на численост, определен в законодателството на всяка...
4

Ревматология

Piroxicam-beta-cyclodextrin е молекула, разработена от Киези, въз основа на химически комплекс, създаден по технологията домакин-гост. Всяка молекула piroxicam е обвита с...
5

История

Историята на Chiesi е история за превръщането на една мечта в реалност: “Създаване на иновации за постигане на ефективно лечение“. Повече информация за...
6

Начало

-
7

КиезиБЪЛГАРИЯ

Киези България е част от Chiesi Group - международна компания, фокусирана върху разработване, изследване и внедряване на иновативни фармацевтични решения целящи...
8

Мениджмънт

-
9

Годишен корпоративен отчет

-
10

Киези – по Света

-
11

Терапевтични области

-
12

Eтичен кодекс, съответствие и оповестяване

Етичният Кодекс и Съответствие (Code of Ethics & Compliance ) изразяват ангажимента на Chiesi Group да работи в съответствие не само със законите и подзаконовите нормативни...
13

Пациентски организации

Списък на пациентските организации, подпомогнати от Киези България    2015 г.   Сдружение „Организация на таласемиците в България“   Частично...
14

Работа в Киези

  Вашата възможност за кариера   Служителите са тези, които в голяма степен определят облика на една компания. Именно те са ключовия фактор в успеха на нашето...
15

Контакти

Контактната форма по-долу се използва за комуникация с фирмата и не може да се използва за медицински въпроси или за докладване на нежелани лекарствени реакции...
16

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма:                             „Киези България” ЕООД ...
17

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

„Киези България” ЕООД подготви информацията, съдържаща се в този уебсайт въз основа на различни вътрешни и външни източници с необходимата професионална...
18

ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ

Ние в Chiesi притежаваме изградена система за лекарствена безопасност, за да поемаме отговорността за нашите лекарствени продукти (независимо дали са пуснати на...
19

Search result

-
20

Новини

-
21

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съобщение за поверителност на личните данни За нас е удоволствие да посетите нашия уебсайт и да проявите интерес към нашата компания и нашите продукти. Ние...
22

Политики на Киези

Етичният Кодекс и Съответствие (Code of Ethics & Compliance ) изразяват ангажимента на Chiesi Group да работи в съответствие не само със законите и подзаконовите нормативни...
23

Оповестяване

EFPIA Като член на EFPIA (Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации) и ARPharM (Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители...
24

кредити

  Този проект е редактиран и продуциран от Dynamic Mind.
25

Сертификат B – Корпорация

Chiesi е най-голямата глобална фармацевтична група, получила сертификат B Corp, признание за високи социални и екологични стандарти. Този сертификат е постижение, с...
26

Chiesi Group увеличава подкрепата и осигурява допълнителни средства за служители пациенти и здравни специалисти в отговор на пандемията от COVID19

  Групата отпуска 3 милиона евро за дарения в подкрепа на действащото извънредно положение Постоянни усилия за осигуряване на непрекъснатост на веригата на...
27

Moдерна и Киези Груп

Moдерна и Киези Груп установяват сътрудничество за откриване и разработване на терапевтични средства за лечение на пулмонална артериална хипертония (ПAХ) базирани...