НАЧАЛО > ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ
 

ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ

Ние в Chiesi притежаваме изградена система за лекарствена безопасност, за да поемаме отговорността за нашите лекарствени продукти (независимо дали са пуснати на пазара или са в стадий на клинично развитие) и за да предприемем съответни действия, когато е необходимо.

Ние гарантираме непрекъснато оценяване на цялата информация, свързана със съотношението полза-риск на нашите лекарства. Когато възникнат важни въпроси, свързани с безопасността, ако е приложимо, ние незабавно уведомяваме медицинските специалисти, пациентите и регулаторните органи в съответствие с действащото законодателство.


Какво представлява лекарствената безопасност?


Лекарствената безопасност е науката и дейностите, свързани с откриването, оценката, разбирането и предотвратяването на нежелани лекарствени реакции или други медицински проблеми (СЗО, Женева, СЗО, 2002 г.).

В съответствие с това общо определение основните цели на лекарствената безопасност в съответствие с приложимото законодателство на ЕС са:
• предотвратяване на вредата от нежелани лекарствени реакции при хората;
• насърчаване на безопасното и ефективно използване на лекарствените продукти, по-специално чрез осигуряване на навременна информация за безопасността на лекарствените продукти за пациентите, медицинските специалисти и обществеността.
Лекарствената безопасност следователно е дейност, допринасяща за защитата на здравето на пациентите и общественото здраве.


Какво представлява нежелана лекарствена реакция?


Реакция на ползване на лекарствен продукт, който е вредоносонен и непреднамерен (реакция в този контекст означава, че причинно-следствената връзка между лекарствения продукт и нежеланата лекарствена реакция е в рамките на разумната възможност).

Нежелани лекарствени реакции могат да възникнат от употребата на лекарственият продукт в рамките на или извън условията на разрешението за употреба или от професионална експозиция. Условията за употреба извън разрешението за употреба включват употреба извън индикациите, свръхдоза, злоупотреба и лекарствени грешки.

Всяка нежелана лекарствена реакция, която е след медицинско лечение, трябва да бъде незабавно докладвана.

Ако трябва да съобщите за нежелана лекарствена реакция, свързана с лекарства на Chiesi, моля следвайте инструкциите, посочени в линка по-долу, вместо да използвате уебсайта или електронната ни поща:

 

Ако трябва директно да се свържете с отдела за лекарствена безопасност на Chiesi в работно време:

   Позвънете на телефон
+359 2 920 12 05
+359 2 907 10 28
   Изпратете email на  


Ако трябва директно да се свържете с отдела за лекарствена безопасност на Chiesi извън работно време:

 

   Позвънете на телефон 
+359 885 150 578