НАЧАЛО > ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ
 

ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ

Chiesi Farmaceutici S.p.A разполага със система за проследяване на лекарствената безопасност, за да поема отговорност за своите лекарствени продукти (независимо дали са пуснати на пазара или са в процес на клинично разработване) и да предприема съответни действия при необходимост. Ние гарантираме, че цялата информация свързана с безопасността на пациентите, както и със съотношението полза/риск на нашите продукти, постоянно се оценява и прилага.  При възникване на важни проблеми, свързани с безопасността, ако е приложимо, ние незабавно уведомяваме медицинските специалисти, пациентите и съответните регулаторни органи в съответствие със съществуващото законодателство.

 

Какво означава лекарствена безопасност?

Лекарствена безопасност е науката и дейностите, свързани с откриването, оценката, разбирането и предотвратяването на нежелани лекарствени реакции или други медицински проблеми, свързани с употребата на лекарства (Вж. World Health Organization, WHO. The importance of pharmacovigilance: safety monitoring of medicinal products, Genève, WHO, 2002). Според общата дефиниция, основните задачи на лекарствената безопасност, в съответствие с действащото законодателство на ЕС, са както следва:

 

  • предотвратяване на вреди от нежелани лекарствени реакции при хора;
  • подпомагане на безопасната и ефективна употреба на лекарствени продукти, и по-специално навременно предоставяне на информация за безопасната употреба на лекарствени продукти, на пациенти, медицински специалисти и на широката общественост.

Ето защо, лекарствената безопасност представлява дейност, която допринася за опазването на здравето на пациентите и на общественото здраве.

 

Какво представлява нежеланата лекарствена реакция?

Всеки нежелан и непредвиден отговор към лекарствен продукт (отговор в този контекст означава, че причинно-следствената връзка между лекарствения продукт и нежелана лекарствена реакция е поне разумна възможност).

Нежелани реакции могат да възникнат от употребата на продукт в рамките или извън условията на разрешението за употреба или вследствие на професионални рискове. Условията за употреба извън тези на разрешението, включват употреба извън одобрените терапевтични показания, предозиране, неправилна употреба, злоупотреба и лекарствени грешки.

 

Какво представлява безопасност на медицинските изделия?

Безопасността на медицинските изделия представлява система за наблюдение и оценка на инцидентите, свързани с употребата на медицински изделия. Системата за безопасност на медицинските изделия има за цел да подобрява опазването на здравето и безопасността на пациенти, медицински специалисти и други потребители, посредством намаляване на вероятността за повторно възникване на инциденти, свързани с употребата на медицинско изделие.

 

Какво представлява инцидент или нежелано събитие, свързано с употребата на медицинско изделие?

Терминът „инцидент“ в Регламента за медицински изделия (ЕС) 2017/745 означава всяка неизправност или влошаване на характеристиките или действието на медицинско изделие, което е пуснато на пазара, в това число грешки при употребата му, свързани с ергономичните характеристики, както и неточна информация, предоставена от производителя, и всяка нежелана реакция.

 

Информация за това как се съобщава нежелана лекарствена реакция или  инцидент с медицинско изделие

Всяка държава разполага със собствено национално законодателство, което регулира докладването на нежелани лекарствени реакции или инциденти с медицинско изделие.

Пациентите и медицинските специалисти трябва да използват националните разпоредби по отношение на докладването.

Вие имате възможност да докладвате директно на Притежателя на Разрешението за употреба (ПРУ) на лекарството, което подозирате, че е причинило нежеланата реакция, или на Производителя на медицинското изделие, което може да е причинило инцидента. 

Ако искате да уведомите директно Chiesi, използвайте предоставените данни за контакт.


Ако трябва да съобщите за нежелана лекарствена реакция, свързана с лекарства на Chiesi, моля следвайте инструкциите, посочени в линка по-долу, вместо да използвате уебсайта или електронната ни поща:

 

Ако трябва директно да се свържете с отдела за лекарствена безопасност на Chiesi в работно време:

   Позвънете на телефон
+359 2 920 12 05
+359 2 907 10 28
   Изпратете email на  


Ако трябва директно да се свържете с отдела за лекарствена безопасност на Chiesi извън работно време:

 

   Позвънете на телефон 
+359 885 150 578