Нашият подход

Устойчивото развитие винаги е било основна цел в дейността на Chiesi Group, като все повече се превръща във фокус с оглед на общите ценности. Днес то представлява най-важният елемент от стратегическата визия на компанията, която се ангажира:

 

  • да въведе система за управление, основана на прозрачност и отговорност;
  • да насърчава професионалното и личностното развитие на своите служители и благополучието им;
  • да защитава планетата и минимизира въздействията, генерирани от дейностите на компанията;
  • да намира ефективни решения за неудовлетворените медицински нужди на пациентите;
  • да служи на общността и на най-нуждаещите се.

 

Именно по тази причина беше създадена програмата Ние ДЕЙСТВАМЕ грижим се активно за утрешния ден, която се явява израз на желанието на Chiesi Group да полага грижи за обществото и околната среда чрез проекти за повишаване осведомеността и активно ангажиране на всички наши служители.

 

Тази програма за устойчиво развитие обхваща най-различни инициативи, насочени към възприемане на действително устойчив подход към бизнеса, в който стратегията и устойчивото развитие вървят ръка за ръка и се съгласуват с ценностите и мисията на Chiesi Group за съчетаване на ангажираността към резултатите с почтеност и отговорна работа както от социална, така и от екологична гледна точка.