НАЧАЛО > Supply Chain Sustainability
 

Supply Chain Sustainability

Като сертифицирана B- Corp компания Chiesi Group въведе нов Кодекс на взаимозависимост през февруари 2020 г. Това е кодекс за поведение с доставчиците, които са стратегически за Chiesi Group и формира основата за бъдещи взаимоотношения с нашите доставчици.

 

Кодексът на взаимозависимост е първият пример в историята на нашата компания за документ, създаден в сътрудничество с нашите стратегически партньори и филиали. Ключовият момент в разработването на Kодекса беше Денят на Доставчика, проведен в Парма през септември 2019 г., след което Киези включи коментари и предложения от партньорите си в крайната версия на Кодекса.

 

Кодексът на взаимозависимост на Киези е публикуван на уабсайта на Chiesi Group през януари 2020 г. Той може да бъде намерен и на уебсайта на Киези България Кодекс на взаимозависимост

 

Chiesi Group и нейните филиали разпространяват този документ към доставчиците си по цял свят, за да ги информират за публикуването на Кодекса и да повишат осведомеността за целите на устойчивото развитие, разработени в него.

 

Общата ни цел е прилагането на Кодекса на глобално ниво и в сътрудничество с всички стратегически доставчици.