НАЧАЛО > Privacy-SpeakUp&BeHeard > Сертификат B – Корпорация
 

Сертификат B – Корпорация

Chiesi е най-голямата глобална фармацевтична група, получила сертификат B Corp, който представлява признание за високи социални и екологични стандарти. Този сертификат е постижение, с което можем да се гордеем и заедно с това, да го приемаме за нещо естествено: грижата за другите е в основата на здравеопазването и винаги е стояла в центъра на нашата работа.

 

sustainability

 

Нашият ангажимент за устойчиво развитие

Въпреки, че устойчивото развитие винаги е било от ключово значение за Chiesi, днес то е част от нашия стратегически план. Това означава, че сме ангажирани да подобряваме качеството на живота на пациентите, да опазваме планетата и нейните жителите, да поддържаме нашите общности, да подкрепяме развитието на хората ни и да гарантираме прозрачността на нашата работа. Като част от този процес избрахме да станем Общественополезна корпорация, иновативен правен статут, който ни позволява да изпълняваме двойна цел: не само да създаваме стойност за нашите акционери, но и да следваме ползата за населението. Вътрешно създадохме „Ние действаме – грижим се активно за утрешния ден“, програма за устойчивост, която ангажира целия персонал на Chiesi в координирано усилие.

 

Прочетете повече за нашата програма за устойчивост

 

global

 

Глобално усилие

Нашият B Corp-сертификат е едно наистина глобално и колективно постижение. От 2018г. 28 клона бяха включени в процес на оценяване и подобряване. Чрез единен измервателен стандарт успяхме да установим областите на развитие в цялата компания и да изградим най-добри практики, които впоследствие да разпространим във всичките ни клонове по света. Една цяла година беше посветена на дефиниране на действия за подобрения в корпоративен и местен план с участието на десетки служители от екипите ни в различните държави.

 

Corp

 

Какво представлява B Corp?

B Corp обхваща компании, които балансират между печалба и цели, като спазват най-високите стандарти за социална и екологична ефективност, обществена прозрачност и правна отчетност. Движението B Corpвключва над 2 700 компании в 64 държави, със споделена цел за използване на бизнеса като сила на доброто. Влизането в общността на B Corp изисква постигане на определени минимални резултати от оценката на B-въздействието, задълбочен процес на оценяване на въздействието на компанията върху нейните служители, клиенти, общност и околната среда, като с цел прозрачност се публикува годишен Доклад за прозрачност.

 

benefit

 

Освен това ние сме „Общественополезна компания“

От 2016г. Италия заема първо място в света и беше първата държава след САЩ, която внедри Общественополезните компании, ново юридическо лице, образуващо солидна основа, с помощта на която да съгласува и защитава мисията на компанията, а също така и да генерира дъглосрочна споделена стойност. Chiesi стана Общественополезна компания през 2018г. в съответствие с италианския закон № 208/2015, като уставът на дружеството съдържа 4 конкретни цели, засягащи неговите пациенти, общност, служители, доставчици и средата, в която извършва дейността си, както и по-общата цел за всеобщото благо.

 

Общественополезните компании представляват един от най-съвременните модели от гледна точка на положително социално и екологично въздействие върху бизнеса. Това са търговски компании, чийто бизнес преследва двойна цел: създаване на стойност както за акционерите, така и за заинтересованите страни. Взети заедно, те представляват глобално движение на „Бизнес, ориентиран към достигане на цели“, което има за цел да гарантира по-широкото разпространение на една по-развита икономическа парадигма, в която компанията се разглежда като ключов играч в процеса на регенериране на обществото и биосферата.

Движението „Общественополезна компания“ има за цел да насърчава здравословната конкуренция между всички компании, тъй като начинът, по който работят те, се оценява по един и същ критерий: положителното им въздействие върху планетата, както техните финансовите им резултати.

 

Освен това от Общественополезните компании се изисква да представят годишен Доклад за въздействието, в който са указани ред цели по отношение на съответните бизнес цели, посочени в техните устави. Щракнете тук, за да разгледате Доклада за въздействието на Chiesi Farmaceutici S.p.A., включен в Доклада за устойчивото развитие за 2019г.