НАЧАЛО > ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма:                             „Киези България” ЕООД


Управител:                      Маг.фарм. Георги Кръстев


Адрес на управление:  гр.София 1330, ул.Гюешево №83, Бизнес център „Сердика”, офис 104


ЕИК:                                   175423198


ДДС №:                             BG175423198