НАЧАЛО > Privacy-SpeakUp&BeHeard > Годишен корпоративен отчет
 
Chiesi 2022 обобщено представяне

Кликнете върху бутона вдясно, за да прочетете "Chiesi at a Glance" - обобщен преглед на постиженията на Chiesi Group през 2022, които заедно с Доклада за устойчивост завършват годишната отчетност на компанията.

SUSTAINABILITY REPORT
2023
Sustainability Report 2022

 

Като Benefit Corporation и сертифицирана B Corp, устойчивостта е съществена част от нашия бизнес, поради което от 2019 г., решихме да създадем документ, който включва финансова, социална и екологична информация.

Докладът предоставя навременен отчет за дейностите на Chiesi Group на ниво централа и филиали.

 

        За да се запознаете със съдържанието на  доклада за устойчивост на Chiesi за 2022 г. кликнете върху изображението вляво.