НАЧАЛО > Пациентски организации
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Пациентски организации


Списък на пациентските организации, подпомогнати от Киези България 

 

2015 г.

 

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

 

Частично подпомагане на ОТБ в провеждането на активности по случай отбелязването на Международния ден на Таласемията – 8 май 2015 – 6000лв

 

Частично подпомагане на ОТБ за провеждането на годишно общо събрание на сдружението ОТБ- 3000лв

 

Частично подпомагане провеждането на кампания за кръводаряване на 26.06.2015 в полза на пациентите с Таласемия Майор – 3000лв

 

Частично подпомагане провеждането на Първа Национална обиколка за 2015г /поредица от срещи по план програма/ на ОТБ с лекуващи лекари, пациенти и родители относно проблеми свързани с хелатиращата терапия при пациенти с Таласемия Майор – 2500лв

 

Частично подпомагане на ОТБ в провеждането на мотивационен тренинг/обучение за пациенти с Таласемия Майор и техните партньори с репродуктивни усложнения 24-25.10.2015г. Велико Търново– 7000лв

 

Частично подпомагане на ОТБ в провеждането на среща на координаторите и Управителния съвет на ОТБ за подготовка за кандидатстване на РБългария за домакин на Международната конференция на TIF (Thalassemia International Federation) за медицински специалисти и пациенти/родители по Таласемия и Хемоглобинопатии  през 2017г – 30.10.– 01.11.2015 - 3000лв

 

Частично подпомагане ОТБ за оптечатване на печатни материали с логото на ОТБ – 23.11.2015г -2000 лв

 

Сдружение „Асоциация на българите боледуващи от астма“

Подпомагане провеждането на обучителна кампания – „Овластяване чрез знание на пациентите с астма и ХОББ“  01.07.2015 – 5000 лв

 

 

2016 г.

 

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

Частично подпомагане на СОТБ в провеждането на регионални срещи през м.ноември и м.декември 2016г. на СОТБ с лекуващи лекари, пациенти и родители  относно проблеми при продължаването на хелатираща терапия– 3000лв

 

2017 г.

 

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

 

Подпомагане на ОТБ в провеждането на активности през 2017г – 06.06.2017г – 5000,00лв; 05.07.2017г. – 5000,00лв

- участие в пациентски симпозиум  17-18.06.2017, Солун, Гърция;

- дейности на Общото събрание на Сдружението – 23-24.09. 2017, София

 

Частично подпомагане на ОТБ за изработване на информационни материали за пациенти с Таласемия Майор, лекари специалисти и центрове – 8.12.2017г – 2000,00лв

 

2018 г.

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

 Подпомагане на ОТБ в провеждането на активности през 2018г -16.06.2018г – 7000,00лв;

- образователен проект с информационно-обучителни на ОТБ за пациенти, родители и специалисти;

- дейности свързани с провеждането на Общото събрание на ОТБ ;

- мотивационен тренинг за родители и малки деца

 

Частично подпомагане на ОТБ за изработване на информационни материали за пациенти с Таласемия Майор, лекари специалисти и центрове, както и реклама на кръводарителски кампании в 5 града – 6.12.2018г – 5000,00лв

 

2019г

Сдружение „Федерация Български пациентски форум“

Частично подпомагане организиране и провеждане на “VII-ми Национален Форум на Федерация Български пациентски форум“ 14-16 юни 2019г, гр. Банско – 5000.00лв

Фондация „Нашите недоносени деца“

Подкрепа на благотворителна „Вечер на чудесата“ като част от кампанията Световен ден на недоносените деца -14.11.2019г, гр. София – 3000.00 лв

Сдружение „Асоциация на българите боледуващи от астма“

Подпомагане организирането на пресконференция на 11.12.2019г – като част от глобалната инициатива „Всички заедно да сложим край на ХОББ“, организирано от АББА с партньорството на БДББ – 3000.00 лв.

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

 Подпомагане на ОТБ в провеждането на активности през 2019г – 7000,00лв :

- Mедицински консултации и изследвания на пациенти в затруднено финансово положение и влошено здравословно състояние;

- Kомуникационни и административни разходи за осъществяване  дейността на Сдружение ОТБ;

- Логистична подкрепа на пациенти при заверка на протоколи в РЗОК и периодични срещи с лекари