НАЧАЛО > Пациентски организации
 

Пациентски организации


Списък на пациентските организации, подпомогнати от Киези България 

 

2015 г.

 

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

 

Частично подпомагане на ОТБ в провеждането на активности по случай отбелязването на Международния ден на Таласемията – 8 май 2015 – 6000лв

 

Частично подпомагане на ОТБ за провеждането на годишно общо събрание на сдружението ОТБ- 3000лв

 

Частично подпомагане провеждането на кампания за кръводаряване на 26.06.2015 в полза на пациентите с Таласемия Майор – 3000лв

 

Частично подпомагане провеждането на Първа Национална обиколка за 2015г /поредица от срещи по план програма/ на ОТБ с лекуващи лекари, пациенти и родители относно проблеми свързани с хелатиращата терапия при пациенти с Таласемия Майор – 2500лв

 

Частично подпомагане на ОТБ в провеждането на мотивационен тренинг/обучение за пациенти с Таласемия Майор и техните партньори с репродуктивни усложнения 24-25.10.2015г. Велико Търново– 7000лв

 

Частично подпомагане на ОТБ в провеждането на среща на координаторите и Управителния съвет на ОТБ за подготовка за кандидатстване на РБългария за домакин на Международната конференция на TIF (Thalassemia International Federation) за медицински специалисти и пациенти/родители по Таласемия и Хемоглобинопатии  през 2017г – 30.10.– 01.11.2015 - 3000лв

 

Частично подпомагане ОТБ за оптечатване на печатни материали с логото на ОТБ – 23.11.2015г -2000 лв

 

Сдружение „Асоциация на българите боледуващи от астма“

Подпомагане провеждането на обучителна кампания – „Овластяване чрез знание на пациентите с астма и ХОББ“  01.07.2015 – 5000 лв

 

 

2016 г.

 

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

Частично подпомагане на СОТБ в провеждането на регионални срещи през м.ноември и м.декември 2016г. на СОТБ с лекуващи лекари, пациенти и родители  относно проблеми при продължаването на хелатираща терапия– 3000лв

 

2017 г.

 

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

 

Подпомагане на ОТБ в провеждането на активности през 2017г – 06.06.2017г – 5000,00лв; 05.07.2017г. – 5000,00лв

- участие в пациентски симпозиум  17-18.06.2017, Солун, Гърция;

- дейности на Общото събрание на Сдружението – 23-24.09. 2017, София

 

Частично подпомагане на ОТБ за изработване на информационни материали за пациенти с Таласемия Майор, лекари специалисти и центрове – 8.12.2017г – 2000,00лв

 

2018 г.

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

 Подпомагане на ОТБ в провеждането на активности през 2018г -16.06.2018г – 7000,00лв;

- образователен проект с информационно-обучителни на ОТБ за пациенти, родители и специалисти;

- дейности свързани с провеждането на Общото събрание на ОТБ ;

- мотивационен тренинг за родители и малки деца

 

Частично подпомагане на ОТБ за изработване на информационни материали за пациенти с Таласемия Майор, лекари специалисти и центрове, както и реклама на кръводарителски кампании в 5 града – 6.12.2018г – 5000,00лв

 

2019г

Сдружение „Федерация Български пациентски форум“

Частично подпомагане организиране и провеждане на “VII-ми Национален Форум на Федерация Български пациентски форум“ 14-16 юни 2019г, гр. Банско – 5000.00лв

Фондация „Нашите недоносени деца“

Подкрепа на благотворителна „Вечер на чудесата“ като част от кампанията Световен ден на недоносените деца -14.11.2019г, гр. София – 3000.00 лв

Сдружение „Асоциация на българите боледуващи от астма“

Подпомагане организирането на пресконференция на 11.12.2019г – като част от глобалната инициатива „Всички заедно да сложим край на ХОББ“, организирано от АББА с партньорството на БДББ – 3000.00 лв.

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

 Подпомагане на ОТБ в провеждането на активности през 2019г – 7000,00лв :

- Mедицински консултации и изследвания на пациенти в затруднено финансово положение и влошено здравословно състояние;

- Kомуникационни и административни разходи за осъществяване  дейността на Сдружение ОТБ;

- Логистична подкрепа на пациенти при заверка на протоколи в РЗОК и периодични срещи с лекари